Špičková údržba v automobilovom priemysle 2019

Termín
štvrtok 17.10.2019
Miesto
Hotel Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Program konferencie
8:00 – 8:45
Prezentácia účastníkov
8:45 – 9:00

Privítanie účastníkov konferencie vrátane prezentácie aktivít Slovenskej
spoločnosti údržby predsedom predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby doc. Ing. Jurajom Grenčíkom, PhD.

9:00 – 11:30

„Riadenie nebezpečnej energie pri realizácii údržby“

Úvodné slovo:

Je legislatíva dostatočnou oporou pre LOTO (EU štandardy a Norma ANSI/ASSE Z244.1-2016?

prof. Ing. Hana Pačaiová , PhD., TUKE

Téma workshopu:

„Systém zaisťovania nebezpečnej energie Lockout /Tagout (LOTO) – požiadavky a skúsenosti z praxe.“

Workshop je zameraný na výmenu skúseností manažérov a technikov, ktorých sa týka problematika zaisťovania nebezpečnej energie, najmä pri činnostiach údržby ako výsledok požiadaviek smernice EU 2006/42/ES  (NV SR č. 436/2008 Z. z.) a zákona 124/2006 Z. z.

Program workshopu:

  1. Ako sa popasovali s LOTO v Johns Manville Slovakia, a.s.?
  2. Skúsenosti z praxe – názory manažérov bezpečnosti a údržby.
  3. Sú pripravení dodávatelia LOTO na požiadavky podnikov, ako to vyzerá s konštrukciou strojov?
  4. Je možné chápať LOTO ako integrovanú súčasť manažérskych systémov?
  5. Zhodnotenie názorov a postrehov

Forma workshopu:

Panelová diskusia – moderuje Ing. Ivan Dulovič, Maintenance Manager, Johns Manville Slovakia, a.s ., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., TUKE.

11:30 – 12:30
Obed
12:30 – 15:00

„Vplyv Totálne produktívnej údržby na kvalitu produkcie“

Ing. Miha Vedenik Senior Consultant Lean Rešitve – Slovinsko
Ing. Markus Koch auditor TPM institut – Nemecko

Téma:

TPM/LEAN top achievements – improvements by our customers
TPM certification according to Harttmann method

Panelová diskusia k téme:

Podľa aktuálnej normy IATF 16949:2016 , bod 8.5.1.5 Organizácia musí vytvoriť, zaviesť a udržovať dokumentovaný systém TPM.

Spoločnosť Hella Slovakia Signal Lighting bola ocenená certifikátom TPM Award, Medzinárodným institutom TPM v Nemecku, ako prvá certifikovaná spoločnosť na Slovensku. O skúsenostiach s implementáciou sa zapojí do diskusie Ing. Boris Višňovský, koordinátor TPM v spoločnosti Hella Slovakia Signal Lighting

Moderuje:

Ing. Miha Vedenik , Lean – Rešitve Slovinsko
Ing. Gabriel Dravecký, PhD. – Slovenská spoločnosť údržby

15:00 – 15:10
Záver workshopu
15:10 – 16:00
V prípade záujmu malý raut pre neformálnu výmenu informácií.