Kontakt

Gabriel Dravecký
+421 905 432 078,
dravecky@ssu.sk
Monika Ursínyová
+421 918 541 700,
mursinyova@zapsr.sk
Juraj Grenčík
+421 903 682 207,
grencik@ssu.sk

Organizátor konferencie

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
www.ssu.sk
Zväz automobilového priemyslu
Slovenskej republiky

Bojnická 3
831 04 Bratislava
www.zapsr.sk