Kontakt

Gabriel Dravecký
+421 905 432 078
dravecky@ssu.sk
Hana Pačaiová
+421 903 719 474
pacaiova@ssu.sk

Organizátor konferencie

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
www.ssu.sk
Zväz automobilového priemyslu
Slovenskej republiky

Bojnická 3
831 04 Bratislava
www.zapsr.sk