GD Project – Predstavenie

GD PROJECT aplikáciou svojich produktov (TPM, audit údržby, performance management) posunul a stále posúva spoločnosti v rámci Slovenskej a Českej republiky dopredu, pre ich lepšie postavenie v ich konkurenčnom prostredí.

Lycos Trnavské Sladovne – Lausmann line was finished in 1996. It is modern German technology with the increased capacity of 26.000 MT of malt produced annually. It is fully computerized and air-conditioned.Saladin boxes, the line built with the support of European Funds, with increased production capacity of 27.000 MT,are fully computerized and air-conditioned. The malt has perfect system of tradability.

Lycos - Špičkový slad
Lycos Trnavské sladovne – vyrába špičkový slad

Poslanie GD PROJECT

Performance management  je v slovenskom preklade kultúra orientovaná na výkon.
Trendy v riadení údržby vyžadujú neustály nárast vedomostí a manažérskych zručností pre zabezpečenie maximálnej pohotovosti, spôsobilosti technických zariadení pri súčasnom dosahovaní maximálnej kvality produkcie, bezpečnosti a ekologických požiadaviek na ich prevádzku

Aktuality – auto industrie