Špičková údržba v automobilovom priemysle 2018

Termín
streda 17.10.2018
Miesto
Hotel Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Program konferencie
8:00 – 9:00
Prezentácia účastníkov
9:00 – 9:10

Privítanie účastníkov konferencie vrátane prezentácie aktivít Slovenskej spoločnosti údržby a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Viceprezident zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Ing. Martin Morháč

Predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Krátky príhovor zástupcu generálneho partnera konferencie – Volkswagen Slovakia a.s.

(Moderuje Ing. Jaroslav Holeček, PhD.)

9:10 – 9:40
Ing. Anna Nagyová, PhD. Prof. Ing. Hana Pacaiová, PhD
Technická univerzita Košice
Bezpečnosť a Kvalita v riadení údržby podľa ISO 9001:2015 a IATF v automobilovom priemysle.
Obsahom témy prednášky je aj:

 1. Kvalita – poslanie a princípy
 2. Nástroje neustáleho zlepšovania
 3. Požiadavky kvality podľa noriem ISO 9001 a IATF 16949
 4. CASE STUDY – praktické aplikácie nástrojov zlepšovania v oblasti automotive
 5. TPM ako pilier údržby s ohľadom na požiadavky IATF 16949.
9:40 – 10:10
Ing. Miha Vedenik
Senior Consultant Lean Rešitve Slovinsko
TPM/LEAN top achievements – improvements by our customers
10:10 – 10:40
Ing. Rastislav Šindolár
ZKW Slovakia spol. s r.o. – TPM Koordinátor
Optimalizácia procesov údržby v aktuálnych podmienkach spoločnosti ZKW Slovakia spol. s r.o.
10:40 – 11:10
Prestávka
Počas prestávok ale aj vo vymedzenom čase, budú pre účastníkov konferencie prezentované produkty a riešenia partnerov konferencie.
11:10 – 12:30
Panelová diskusia.
Moderátor: Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
Do Panelovej diskusie prisľúbili svoju účasť:

Ing. Miha Vedenik – Lean Rešitve Slovinsko
Prof. Hana Pačaiová, PhD.
Ing. Anna Nagyová, PhD. Technická univerzita Slovensko, katedra kvality a bezpečnosti
Doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. – Žilinská univerzita Žilina, odborník v oblasti implementácie totálne produktívnej údržby
Ing. Rastislav Šindolár – TPM Koordinátor ZKW Topoľčany
Doc. Ing. Viera Peťková, PhD. – prezidentka asociácie technických diagnostikov Slovenskej republiky
Doc. Juraj Grenčík, PhD. – Žilinnská univerzita, predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby
Ing. Štefan Kacvinský , Maintenance supervizor GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o
12:30 – 13:30
Obed
13:30 – 14:15
Doc. Ján Lešinský, CsC.
„Automobil ako stroj plný pokrokových riešení“
14:15 – 14:45
Ing. Martin Morháč, predseda predstavenstva – SOVA Digital
Maintenance 4.0 a optimalizácia výrobných procesov
14:45 – 15:00
Prestávka
15:00 – 15:15
Ing. Lucia Komůrková
Koncept prediktívnej údržby vo Volkswagen Slovakia
15:15 – 16:30

Panelová diskusia k témam:

 • Industry 4.0 a moderná údržba
 • Industry 4.0 a vzdelávanie
 • Moderná údržba a vzdelávanie
 • Štátna koncepcia Industry 4.0

Moderátor: Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

Do panelovej diskusie prisľúbili svoju účasť:

 • Ing. Martin Morháč – Sova Digital a.s.
 • Ing. Martin Jesný – Slovenský automobilový inštitút
 • Ing. Štefan Rydzi – PredictiveDataScience s.r.o.
 • Ing. Martin Lohnert – New Solutions Development
16:30 – 16:40
Záver konferencie
16:40 – 18:00
Malý raut pre neformálnu výmenu informácií.